KALE Recruitment- specjaliści w rekrutacji w sektorze energetycznym i budowlanym

Dodaj CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J. z siedzibą przy ul. Śniegockiej 10 lokal 9, 00-430 Warszawa (dalej „KALE Recruitment”) moich danych osobowych podanych w ramach procesu rekrutacji, m.in. zawartych w CV oraz liście motywacyjnym, dla celów rekrutacji prowadzonych przez KALE Recruitment na rzecz podmiotów zainteresowanych kandydatami do pracy lub świadczenia usług. W tym celu dane mogą być udostępniane tym podmiotom. Dane przetwarzane będą zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz z wytycznymi Unii Europejskiej o zarządzaniu danymi osobowymi. Zostałem/Zostałam poinformowany/a, że posiadam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania oraz że podanie danych jest dobrowolne.*

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KALE Recruitment Muchorska Tarud’Karwowska. S.J. w celach marketingowych przez w tym w sposób określony w art. 172 ust. 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wiem o prawie dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. *

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J. materiałów marketingowych, wysyłanych w imieniu własnym lub innych podmiotów, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wiem o prawie dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. *

Wyrażam dobrowolną zgodę na udostępnienie moich danych osobowych firmom współpracującym lub tym, które będą w przyszłości współpracować z KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J., w celu opisanym powyżej. Wiem o prawie dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. *


* - wymagane pole, bez wyrażenia zgody nie jest możliwe wysłanie cv.